gototop

Toplinske pumpe


teplovij nasosToplinske pumpe su zbijene uređaji za grijanje koji su namjenjeni za automatsko grijanje i snabdevanje toplom vodom stambenih i proizvodnih prostora. Ekološki su čisti jer rade bez spaljivanja goriva te ne izbacuju produkte gorenja u atmosferu. Pored toga su jako štedljivi: jer prilikom priključenja toplinskoj pumpi, naprimjer, 1 kW električne struje, zavisno od režima rada i uvjetima ekspluatacije, proizvodi do 3 -4 kW toplinske energije.
Toplinske pumpe imaju veliki rok eksploatacije do generalne opravke (do 10 – 15 sezona za grijanje) te rade u potpunosti u automatskom režimu. Servis ovih uređaja se sastoji od sezonskog tehničkog pregleda i povremenog nadzora režima rada. Rok isplaćivanja opreme ne premašuje 2 – 3 sezone za grijanje.
U suvremenim uvjetima,  kada se stalno smanjuju zalihe resursa goriva, povećavaju troškove za komunalne usluge, ima nedostatka goriva (plina), kao alternativa se pojavljuje toplinska pumpa, koja vuče toplinu iz zraka, vode i zemlje, čime smanjuje finansijske troškove te sačuva okolinu. Toplinska pumpa može se koristiti ujedno sa kotlom za grijanje. Pored toga toplinska pumpa može se koristiti za grijanje podova („topli pod“), također za ujedno grijanje i ventilaciju prostora.
Toplinske pumpe imaju veliki broj prednosti u odnosu na obične sustave snabdevanja toplinom, kao i hlađenja – kondicionjiranja zraka. One su štedljive u zimskom i ljetnjem periodu, kompaktne, ne poremećaju cjelovinost interijera kući. Toplinska pimpa radi u automatskom režimu, skoro besšumno. Toplinska pumpa od većeg kapacitetaq ima visok stupanj bezbednosti.
Toplinske pumpe ne izbacaju u atmosferu supctance koje su opasne po zdravlje čovjeka, ostvarivaju ventilisanje zraka, jednjstavno i ubrzano regulišu temperaturu u prostorijama, pojačavaju sigurnost kod grijanja i hlađenja zraka, značajno štede električnu struju.

Principi rada toplinske pumpe


Toplinska pumpa je uređaj koji apsorbuje nisko potencijalnu toplinu iz atmosfere uz temperaturu od 4-6 C i više te prenosi je u sustav grijanja korisnika u obiku tople vode ili zraka. Transmisija topline se ostvaruje pomoću radnog tjela – hladagenta  (freona). Priključena struja se troši  samo za korišćenje freona u sustavu, zahvaljujući kompesoru - isto tako kako je kod rada frižidera. Sustav radi po principu kotla za grijanje te po principu kondicionera kad ohlađuje zrak.U zimskom periodu taj sistem prenosi kući toplinu koju uzima od zemlje. Isti ciklus se koristi za grijanje vode. U letnjem periodu se toplina iz kući prenosi u suprotnom pravcu.
Kao nisko potencijalni izvor toplinske energije za grijanje kući može se koristiti toplina prirodnog porjekla (spoljšnji zrak), toplina podzemnih, arteških i termičkih voda; voda koju može se uzimati iz reka, jezera, mora i drugih prirodnih vodnih rezervoara. Toplinske pume imaju sustav rugulisanja i automatike pomoću kojih se održava određeni režim rada toplinske pumpe.
Energetska efikasnost od uporabe toplinskih pumpa zavisi od temperature nisko potencijalnog izvora. Tako je što više temperatura toga izvora time je više energetska efikasnost od njezine uporabe.
Energetska efikasnost od uporabe toplinskih pupma zavisi od:

-    temperature nisko potencijalnog izvora toplinske energije;
-    vrijednosti (cjene) električne struje u regiji;
-    cjeni koštanja toplinske energije koja se proizvodi od različitih vrsta goriva

Što se tiče štednje, toplinske pumpe mnogo korisno uporabati umjesto onih koji se tradiciono uporabaju kao izvore toplinske enegrije pošto:

-  nema potrebe nabavljati, proizvoditi i očuvati na skladištu gorivo, te trošiti novčana sredsrava u vezi sa tim,
-  nema potrebe zauzimati veliki prostor koji je neophodan za smještaj kotlarnice, izgradnju prilaznih puteva i skladišta za gorivo.
-  ovaj urešaj ne utječe na cjelovinost interijeta te na fasadu zgrade jer nema nikakvog bloka unutra ni spolja, zauzima minimalan prostor u kući. Vaši gosti će saznati da imate takav instalisan uređaj kući ukoliko Vi toga sami zaželite.

Dalje sljedi princip rada toplotne pupme:


Raspoznavaju se sledeće konstrukcije geotermičkih pumpa:


-    pumpa sa otvorenom ciklusom rada: nosilac topline se direktno prenosi iz vodnog rezervoara te nakon završetka cuklusa u zahlađenom obliku se vraća natrag.
-    Pumpa sa za zatvorenim ciklusom rada: kad nosilac topline se pumpa kroz zatvoreni obris koji može biti udubljen u zemlji ili u tlu vonog rezervoara. To je ekološki bezbedan princip rada u odnosu na otvoreni ciklus;
-    Pumpa sa horizontalnim prenosom topline: zatvoreni obris prenosa topline se smješta
horizontalno u duboke šance;
-    pumpa sa vertikalnim prenosom topline: zatvoreni obris se smješta vertikalno u
     pripremljene rupe. Ova konstrukcija toplinske pumpe se uporaba na teškoj zemlji ili u
     slučaju, kad nema dovoljno prostora na parceli.
Najefikasnijom se smatra pumpa sa zatvorenim ciklusom rada: nosilac topline se pumpa kroz zatvoreni obris koji može biti udubljen u zemlju ili tvo vodnog rezervoara.
Prilikom rada ovih sustava se uporaba obnovljena toplina od sunčanog zračenja koje ima u zemlji. Prema tome uporabanje toplinskih pumpa značajno smanjuje troškove energije koja se dobuje putem paljenja goriva te sukladno sa tim smanjuje izbacivanje u atmosferu otrovnih supstanca. Pored toda uporabanje zračnih sustava za grijanje dozvoljava regulisati zrak u Vašoj kući, ukljanjati razlićite dodatke u zraku, čestice prašine koje su štetne po zdravlje, spore, različite alerhene te mirise.
Zahvaljujući kompaktnosti uređaja, njihovoj štedljivosti te jednostavnosti u servisu, njihovim karakteristikama u ekspluataciji,  toplinske pumpe mogi se uporabljivati kod različitih kategorija korisnika toplinske energije.
Na ruskom tržištu toplinske pumpe su novi proizvodi dok se u razvijenim zemljama ovi uređaju proizdode i uspješno rade u roku već više od 30 godina.

Поделиться ссылкой на страницу: