gototop

Konegeracioni uređaji

kogeneracijaKogeneracija je ujedni proces proizvodnje električne struje i toplinske energije u jednom uređaju – kogeneracionom uređaju (mini teploelektocentrala) Uglavnom kogeneracioni uređaji se sastoje od transmisionog motora, elektičnog generatora, sustava za utilizaciju  topline,  te sustava upravljanja. Potencijalni objekti u kojim se uporaba kogeneracija su industrijska preduzeća, fabrike za preradu nafte, bolnice, hotele, robne kuće, administrativni poslovni prostori, poljoprivredne farme, državne urede, stanice za pumpanje plina, kompresorske stanice itd. Efikasnost uporabljivanja goriva u konegeracionim uređajima na današnji dan je najaktuelnija u oblasti teploenergetike te dolazi od 90%. Kao rezultat uporabe je stabilno niska cjena koštanja priključene struje.

Kogeneracija je idealna pretvorba energije

Kogeneracioni uređaji su namjenjeni za zajedničku proizvodnju elektrišne struje i topline. Osnovna prednost kogeneracione tehnologije je njezina visoka efikasnost u proizvodnji energije ujedno sa znatnom uštednjom goriva u odnosu na njihove pojedinačne proizvodnje što je blagotvorno utječe na ekologiju te ekonomiku proizvodnje. 

Električna energija i toplina su od jednog izvora

Električna energija dobijena u kogeneracionom uređaju se uporaba u cilju pokrivanja sopstvenih potreba jednog objekta u kojem je instalisan uređaj, ili u slučaju kada se električna energija može priključiti mreži. Toplina,  koja se proizvodi ovim uređajem, uporaba se za grijanje zgrada i građevina, u pripremi tople vode za domaćinske potrebe ili u proizvodnji tehnološke topline.

Energija u slučajevima nesreće

Kogeneracioni uređaji se uporavju kao havarijni izvori električne struje na objektima u koijma ona je neprekidno uporaba.

Trigeneracija

Toplina koja je proizvedena putem arsorbiciong hlađenja može se pretvoriti u treću vrstu energije  - hlad, koji se uporaba za tehnološke svrhe ili hlađenje -  kondicionisanje zraka.

Zašto se uporaba kogeneracija

Ako pravilno izaberete kogeneracionu tehnologiju možete uštedite značajan deo troškova vaših korisnika u nabavki energije. U slučaju prodaje električne energije također se pojavljuje mogućnost u zaradi dodatnih novčanih sredstava.

Oblast primjene kogeneracione tehnologije

Kogeneracioni uređaji mogu se koristiti u svim objektima u kojima  u toku cjele godine
potreban neprekidan izvor električne energije za grijanje, te hlađenje. Prije svega to su bolnice, hostele, pansione za penzionere, bazene za plivanje, simske stadione, kotlarnice, hotele, robne kuće, industrijska preduzeća. U slučajevima uporabanja bioplina to mogu biti objekti za čišćenje odvodnih voda, poljoprivredna preduzeća, deponije za komunalne otpatke.

Vrste uređajaKogeneracioni uređaji se isporučuju suglasno određenim standardima. Ima nekoliko vrsta izvođenja uređaja. To su:

  •  ULT
  •  komplekt kao blok sa zvukoizolacionim omotačem
  •  kao kontejner
  •  kao modul
Prije svega je predviđeno za smještaj u građevinama.
Prednost ove vrste je ubrzano i jednostavno montiranje te niski stupanj zvuka.
ULT
Kogeneracioni uređaji u modulnom izvođenju su predviđeni za potpuno dokompletiranje na mjestu montiranja kod korisnika. Kogeneracioni urđaju mogu funkcionisati kao havarijni izvor električne energije koji rade na plinskom gorivu.
MODULI
Uporavaju se za kogeneracinone uređaje najvećih kapaciteta. Radi se o odvajanju toplinskog modula od modula motor-generatora. Prednost ove vrste je jenostavna konstrukcija te mogućnost ubrzanog prilagođivanja potrebama korisnika.
KONTEJNER

Ova vrsta kogeneracionog uređaja se predviđa za uporabanje van stambenih prostora i industrijskih objekata, napolju. Prednost je jednostavno montiranje, kao i otpornost na atmosferski pritisak.

Gorivo koje se koristi

Osnovno gorivo za paljenje u kogenacionim uređajima je prirodni plin. Međutim u zadnje vrjeme je jako povećao broj opreme koja uporaba bioplin, đubrinski plin, plin koji se dobje sa objekata za čišćenje, nus-plin koji se pojavljuje u proizvodnji nafte i druge vrste alternativnog goriva, kao što je metan.

Kogeneracija na stanicima koje rade sa bioplinom!

Bioplinska stanica se gradi, prije svega, u neposrednoj blizini olbjekata za čišćenje, na deponijama ili kraj stočarskih farma.
Pošto bioplin se pojavljuje kao nus-produkt putem prerade organskih otpatka, ekspluatacija kogeneracionih uređaja koji rade sa ovom vrstom goriva jeste ekonomski jako štedljiva.
Novi principi u energetskom zakonodavstvu garantuju korisnicima kogeneracione tehnologije koja radi sa obnavljenjim resursima da imaju povoljne dugoročne stabilne nabavne cjene za struju. Ukoliko bioplinska stanica ima destributivnu mrežu prirodnog plina u ovom slučaju može se koristiti dvogorivni kogeneracioni uređaj za moguću kombinovanu ekspluataciju , uporabajući prirodni plin i bio plin (po principu prebacivanja goriva). Prije svega to je potrebno u tim slučajevima kada se nestabilno isporučuje biogas.

Servis

Sve servisne službe vrše popravke kogeneracionih uređaja u garantom i poslegarantom roku, imaju servisno dežurstvo, distancioni monitoring rada kogeneracionih uređaja, također vrše generalne opravke, suglasno sa izjavama svoijh klijenata.

Distancioni monitoring se ostvaruje na slijedeći način:

1. Putem priključivanja on-line centralnoj dispetčerskoj stanici servisne službe. Poslužno osoblje servisa je obućeno  neodložno reagovati na pozive u vezi bilo koje promjene u radu  kogeneracionog uređaja

2. Putem priključivanja on-line (šalje se SMS- poruka ili obavještenje po e-mail-u, koji daju informaciju o bilo kojem nestandardnom stanju kogeneracionog urđaja
 
Osnovne tehničke karakteristike kogeneracionih uređaja TEDOM

TEDOM -SERVIS

       
Sve servisne službe vrše popravke kogeneracionih uređaja u garantom i poslegarantom roku, imaju servisno dežurstvo, distancioni monitoring rada kogeneracionih uređaja, također vrđe generalne opravke i drugo suglasno sa zahtjevima svoijh klijenata.
Distancioni monitoring se ostvaruje na slijedeći način:

1. Putem priljučivanja on'line centralnoj dispetčerskoj stanici servisne službe. Poslužno osoblje servisa je obućeno te neodložno reaguje na pozive u vezi bilo koje promjene u radu n kogeneracionog uređaja
2. Putem priključivanja on-line (šalje se SMS- poruka ili obavještenje po e-mail-u koji daju informaciju o bilo kojem nestandardnom stanju kogeneracionog urđaja


Navedena je potrođnja bioplina sa sadržajem metana od 65% u normalnim uvjetima
(0 C, 101, 325 kPa).  Prilikom promjene uvjeta podaci mogu se mjenati.Поделиться ссылкой на страницу: